Επικοινωνία & Κράτηση

Εmail επικοινωνίας: rosasbeachstudios@gmail.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για ενήλικες. Δεχόμαστε μόνο παιδιά άνω των 15 ετών.
Σε περίπτωση που έχετε παιδιά συμπληρώστε τον αριθμό τους στο κουτί "Αριθμός Παιδιών" και συμπληρώστε υποχρεωτικά την ηλικία τους στο κουτί "Σχόλια".
Σε περίπτωση που δεν έχετε παιδιά θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά μηδέν στο κουτί "Αριθμός Παιδιών".
Στο κουτί "Σχόλια"συμπληρώστε τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ